メイン画像
メイン画像
メイン画像
メイン画像
メイン画像
メイン画像
メイン画像
メイン画像

Current Member

Faculty

 • Professor
  Makoto Hasegawa
 • Students

  Graduate students
 • D3
  Yuki Furuya
 • M2
  Yuji Murakami
 • M2
  Takashi Yamaguchi
 • M2
  Souhei Harada
 • Bachelor students
 • B4
  Kosuke Seino
 • B4
  Hiroki Azuma
 • B4
  Souhei Harada
 • B4
  Daiki Moriyama
 • OB・OG

  The year of graduation
 • 2014
  Yosuke Oki
 • 2014
  Keisuke Mori
 • 2014
  Sho Yamaoka
 • 2014
  Naoshi Kato
 • 2014
  Naoyuki Takase
 • 2014
  Ryosuke Kubo
 • 2015
  Kota Akiyama
 • 2015
  Junji Yamagiwa
 • 2015
  Yukiko Saito
 • 2017
  Koji Sakurai
 • 2017
  Shinya Sato
 • 2017
  Taisuke Mizuno
 • 2017
  Kazuki Fujii
 • 2017
  Yuya Ozawa
 • 2018
  Atsuhisa Iuchi
 • 2018
  Maiko Iwashita
 • 2018
  Masahiro Komuro
 • 2018
  Kotatsu Hirata
 • 2018
  Hiroki Mitsura
 • 2019
  Toshiki Shibuya
 • 2019
  Kyonosuke Kimura
 • 2019
  Tomohiro Inui
 • 2019
  Tsubasa Okamoto
 • 2019
  Kenji Sagawa
 • 2020
  Koichiro Aoki
 • 2020
  Takahiro Kayama
 • 2020
  Yuji Kubota
 • 2020
  Maron Muraoka
 • 2020
  Nozomi Takahashi
 • 2020
  Ryujiro Oda
 • 2021
  Tetsu Taniguchi
 • 2021
  Souma Hashimoto
 • 2021
  Akihiro Suzuki
 • 2021
  Momo Kimura
 • 2021
  Taisei Yamai
 • 2022
  Kosuke Seino
 • 2022
  Hiroki Azuma
 • 2022
  Daiki Moriyama
 • Material Strength Control Laboratory


  Division of Systems Research, Faculty of Engineering, Yokohama National University

  (Materials Science and Engineering Program, Department of Mechanical Engineering, Materials Science, and Ocean Engineering)


  79-5, Tokiwadai, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa, 240-8501, Japan

  e-mail:
  hasegawa-makoto-zy[at]ynu.ac.jp
  If you want to send e-mail, please replace [at] with @.

  Copyright © Hasegawa Laboratory
  トップへ戻るボタン